REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63948

Resource type: photo

Generalife - detal okna - Alhambra (177)

View

Resource metadata

Title Generalife - detal okna - Alhambra (177)
Title variant: Generalife - the window detail - Alhambra (177)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Czerwona twierdza Alhambra jest jedynym zachowanym pałacowym miastem z okresu islamu i wraz ze spektakularnymi ogrodami Generalife stanowi wspaniały przykład rezydencji emirów, wzniesionej w XIII i XIV wieku. Ogrody Generalife i funkcjonujące na ich terenie farmy warzywne stanowią jeden z nielicznych średniowiecznych obszarów produktywności rolnictwa. Ich założenie było możliwe dzięki infrastrukturze nawadniającej w Andaluzji. Koncepcje nawadniania w Alhambrze i Generalife przyczyniły się do powstania systemu urbanistycznego integrującego architekturę i środowisko oraz rozszerzającego jego wpływ na otaczający obszar za pomocą ogrodów. (Polish)
Description in another language: The red fortress of Alhambra is the only preserved palatine city of the Islamic period and together with the spectacular gardens of the Generalife represents magnificent example of a emirs residence, developed in the 13th and 14th centuries. The Generalife Garden and its vegetable farms represent one of the few medieval areas of agricultural productivity. Their establishment was possible thanks to the irrigation infrastructure in Al-Ándalus. The irrigation concepts in the Alhambra and Generalife contributed to the development of an urban system integrating architecture and environment, and extending its influence in the surrounding area with gardens. (English)
Keywords "dziedzictwo kultury"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "zabytki architektury"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "Hiszpania"@pl, "Grenada"@pl, "UNESCO"@pl, "architektura arabska"@pl, "Alhambra"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Grenada, Hiszpania
Creation time: 2009
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Alhambra, Generalife i Albayzín, Grenada (Hiszpania)
Numbering: 640
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 01-04-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Generalife - detal okna - Alhambra (177). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Tenerife - Candelaria (1967)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1801)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more