REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57617

Resource type: map collection, atlas

Fort Samaipata (Boliwia) : sektory wschodnie

View

Resource metadata

Title Fort Samaipata (Boliwia) : sektory wschodnie
Title variant: El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : eastern sectors
Title variant: El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : sectores del este
Persons Authors: Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Maria Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Opis i analiza Fortu Samaipata w świetle nowych badań, oraz propozycja względnej chronologii jej głównych elementów. Opisano poszczególne sektory skały w świetle wyników wielobranżowego projektu dokumentacyjnego realizowanego w latach 2016-2019.
Wschodnia część skały: w tej części skały Samaipata można wyróżnić trzy odrębne sektory: E01, E02 i E03. Wszystkie noszą ślady bardzo zaawansowanej erozji; dlatego niewiele można ustalić o ich pierwotnym układzie. To, co do dziś można zobaczyć, to ciąg tarasów wzdłuż łukowatego, wschodniego zbocza skały. (Polish)
Description in another language: Description and analysis of El Fuerte de Samaipata in the light of new research,
and a proposal of the relative chronology of its main elements. Particular sectors of the rock were decriped in light of the results of the multidisciplinary documentation project carried out in the years 2016–2019.
Eastern part of the rock: In this part of Samaipata rock, three separate sectors can be distinguished: E01, E02 and E03. All of them show traces of very advanced erosion; therefore, little can be determined about their original layout. What can still be seen today is a sequence of terraces along the arched, eastern slope of the rock. (English)
Keywords "Architektura"@pl, "architektura"@pl, "UNESCO"@pl, "Boliwia"@pl, "El Fuerte de Samaipata"@en
Classification Resource type: map collection, atlas
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2020
Resource language: English
Resource geographical coverage: "Boliwia"@pl
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 22-07-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Maria Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo. Fort Samaipata (Boliwia) : sektory wschodnie. [map collection, atlas] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more