REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66065

Resource type: 3D, photo360

El Feurte de Samaipata. Petroglif "Puma" z sektora W08

View

Resource metadata

Title El Feurte de Samaipata. Petroglif "Puma" z sektora W08
Title variant: El Feurte de Samaipata. Petroglyph "Puma" from sector W08
Title variant: El Feurte de Samaipata. Petroglifo "Puma" del sector W08
Persons Authors: Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Marta Pakowska
Cocreators: Ciechosław Patrzałek (Other), Mariusz Ziółkowski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Only very weather-beaten traces of this figural petroglyph are extant. Earlier research described it as a representation of a puma or jaguar, but today it is difficult to establish the shape of the figure, not to mention determine a particular species. Its reconstruction must be treated with great caution since the surface is highly eroded and additionally disturbed by projecting mosses and lichens. Fragments of the rough rock surface, especially around the north-western edge of the oval, that were detected on the images obtained using the vPTM technique may suggest that the figure has been intentionally recut (and perhaps also erased) by the most recent occupants of the site. This could explain the observation that the proportions of the parts of the body of the animal, in particular the relatively small size of its tail in relation to the rest of the body, are not typical of other representations of felines still visible in the rock. Nevertheless, the identification of this image as a puma remains problematic. (English)
Description in another language: De este petroglifo figurativo sólo se conservan restos muy deteriorados por la intemperie. Las primeras investigaciones lo describieron como la representación de un puma o un jaguar, pero hoy en día es difícil establecer la forma de la figura, por no hablar de que la figura no es la misma. Hoy en día es difícil establecer la forma de la figura, por no hablar de determinar una especie concreta. La reconstrucción debe hacerse con mucha precaución, ya que la superficie está muy erosionada y alterada por la proyección de musgos y líquenes. Los fragmentos de la superficie rocosa rugosa, especialmente alrededor del borde noroeste del óvalo, que fueron detectados en las imágenes obtenidas con la técnica vPTM puede sugerir que la figura ha sido recortada intencionadamente (quizás también borrada) por los últimos ocupantes del yacimiento. Esto podría explicar la observación de que las proporciones de las partes del cuerpo del animal, en particular el tamaño relativamente pequeño de su cola en relación con el resto del cuerpo, no son típicas de otras representaciones de felinos aún visibles en la roca. No obstante, la identificación de esta imagen como un puma sigue siendo problemática. (Spanish)
Description in another language: Do dziś zachowały się tylko bardzo zniszczone przez warunki atmosferyczne ślady tego figuralnego petroglifu. Wcześniejsze badania opisywały go jako przedstawienie pumy lub jaguara, ale dziś trudno jest trudno ustalić kształt postaci, nie mówiąc już o określeniu konkretnego gatunku. Jego rekonstrukcję trzeba
traktować z dużą ostrożnością, gdyż powierzchnia jest silnie zerodowana i dodatkowo zaburzona przez wystające mchy i porosty. Fragmenty chropowatej powierzchni skalnej, zwłaszcza wokół północno-zachodniej krawędzi owalu, które zostały wykryte na obrazach uzyskanych techniką vPTM, mogą sugerować, że figura została celowo pocięta (a być może także wymazana) przez ostatnich mieszkańców miejsce. Mogłoby to tłumaczyć spostrzeżenie, że proporcje części ciała zwierzęcia, w szczególności stosunkowo niewielki rozmiar ogona w stosunku do reszty ciała, nie są typowe dla innych przedstawień kotowatych wciąż widocznych w skale. Mimo to identyfikacja tego wizerunku jako pumy pozostaje problematyczna. (Polish)
Keywords "petroglyph"@en, "skanowanie 3D"@pl, "vPTM"@en, "model 3D"@pl, "UNESCO"@pl, "UNESCO"@en, "Boliwia"@pl, "Bolivia"@en, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Boliwia
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Leica Scanstation P40
Time of object creation: XV w.
Object material: skała
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Marta Pakowska. El Feurte de Samaipata. Petroglif "Puma" z sektora W08. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more