News

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – raporty i rozprawy doktorskie planowane do zdigitalizowania w AZON 2.0

Raporty i rozprawy doktorskie z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w ciągu dwóch lat znajdą się na platformie www.zasobynauki.pl w ramach projektu AZON 2.0.


IBS PAN planuje uzupełnić platformę o unikalne w skali regionu i kraju raporty badawcze i rozprawy doktorskie będące w posiadaniu Polskiej Akademii Nauki. Zadaniem tym z ramienia IBS PAN kieruje mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski. – Są to prace dotyczące wykorzystania nauk ścisłych w różnych kontekstach, spośród których część w zaskakujący sposób dotyczy życia codziennego i rzeczy, które nas otaczają – podkreśla Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski.


W ciągu dwóch lat platforma wzbogaci się o 400 nowych publikacji z IBS PAN.


Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 realizowany jest przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wszystkie zasoby dostępne są w sposób otwarty pod adresem www.zasobynauki.pl.

Gallery