REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/56692

Resource type: histopathological preparation - animal

Zgrubienie ściany naczynia (1320/09-1 HE 400x)

View

Resource metadata

Title Zgrubienie ściany naczynia (1320/09-1 HE 400x)
Persons Authors: Izabela Janus
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Pogrubienie ściany naczynia krwionośnego z ograniczeniem jego światła wynikające z rozrostu błony wewnętrznej (intima). (Polish)
Keywords "naczynie wieńcowe"@pl, "naczynie krwionośne"@pl
Classification Resource type: histopathological preparation - animal
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Species: pies
Gender: samiec
Breed: bokser
Age (years): 14
Type of lesion: zmiany naczyniowe
Location of the lesion: lewa komora serca
Staining type: hematoksylina-eozyna
Number of pixels per meter: 13580000
Place of creation: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Creation time: 2020
Series name: Patomorfologia chorób serca zwierząt
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Izabela Janus
Availability date: 06-07-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja przypadków klinicznych chorób serca zwierząt UPWr

Citation

Copied

Izabela Janus. Zgrubienie ściany naczynia (1320/09-1 HE 400x). [histopathological preparation - animal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekrwienie lewej komory serca kota (2664/20 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory u kota - zmiany w prawym przedsionku (8410/18-2 HE 40x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psa (588/14 Mt 100x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory u kota (8410/18-2 MGt 100x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego uszka prawego przedsionka u kota (8231/19-6 HE 200x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

See more