REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67517

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Adam Masztalerz

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Adam Masztalerz
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Adam Masztalerz urodził się w 1925 r. we Lwowie. W 1948 r. rozpoczął studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Ukończył je w 1952 r. Stopień doktora otrzymał w 1961 r., stopień docenta uzyskał w 1965 r profesorem nadzwyczajnym został w 1973 r.
W latach 1949–1950 był wolontariuszem w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1950–1952 był zastępcą asystenta w tej katedrze. W latach 1952–1956 pracował jako lekarz w lecznictwie otwartym. Od 1956 r. był asystentem i starszym asystentem, a od 1961 r adiunktem w Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1965 r pełnił funkcję kierownika tej katedry. Od 1970 r zastępca dyrektora Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej i kierownika Zakładu Ortodoncji. W 1975 r. został kierownikiem Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego. W latach 1984–1987 prorektor ds. nauki.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Był autorem licznych prac naukowych z zakresu epidemiologii stomatologicznej i antropometrii ortodontycznej. Opracował pierwszą polską mapę częstości wad zgryzowych.
Zmarł w 2004 r. (Polish)
Description in another language: Adam Masztalerz was born in 1925 in Lviv. In 1948 he began studying dentistry at the Faculty of Medicine of the University and Polytechnic in Wrocław. He graduated in 1952. Received his PhD in 1961, obtained the degree of a docent in 1965 and became an associate professor in 1973.
Between 1949 and 1950 he was a volunteer at the Department of Prosthodontics at the University of Wrocław. From 1950 until 1952 he was a deputy assistant at this department. Between 1952 and 1956 he worked as a physician in open health care. From 1956 he was an assistant and senior assistant and from 1961 an assistant professor at the Department of Orthodontics at the Medical Academy in Wrocław. From 1965 he was the head of this department. From 1970 he was a deputy director of the Institute of Dentistry at the Medical Academy and head of the Department of Orthodontics. In 1975 he became the head of the Dental Department of the Faculty of Medicine. From 1984 until 1987 he was a vice-rector for science.
He was a member of the Polish Dental Association.
He was the author of numerous scientific papers in the field of dental epidemiology and orthodontic anthropometry. He developed the first Polish map of the frequency of malocclusion.
He died in 2004. (English)
Keywords "Stomatology"@en, "Orthodontics"@en, "Ortodoncja"@pl, "Stomatologia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Adam Masztalerz
Graduation specialty: stomatologia
Expert photo License: Archiwum UMW
Bibliografie
 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Zmienność stłoczeń zębów u człowieka
  Year of publication: 1961

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Pionowe wady zgryzowe w świetle oceny względnej wysokości przedniego odcinka wyrostka zębodołowego szczęki
  Year of publication: 1963

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Wady zgryzu pionowe
  Year of publication: 1969

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Zastosowanie elementów stałej aparatury ortodontycznej
  Title of source document: Czas.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1983; 36(3)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Od moralności do deontologii lekarskiej
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Aparaty mechaniczne o działaniu ortodontycznym i ortopedycznym
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Kolejność wymiany kłów trzonowców mlecznych
  Title of source document: Czas.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 44(11)

 • Authors: Adam Masztalerz, Z. Masztalerzowa, J. Szeląg
  Title: Nadmiar fluoru w wodzie a zgryz
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Mechanika dystalizacji kła
  Title of source document: Czas.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1993; 46(9)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Diagnostyka i leczenie wad rozwojowych twarzy
  Title of source document: Mag.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 5(7)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Profesor doktor habilitowany Tadeusz Owiński. Nestor polskiej stomatologii
  Title of source document: Czas. Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 48(3)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Ortodoncja u progu trzeciego tysiąclecia
  Title of source document: Mag.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2000; 10(9)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Zmiany rozwojowe zgryzu - fakty i mity
  Title of source document: Mag.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; 13(9)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Opieka ortodontyczna w państwowych placówkach opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Kierunki działania w zakresie opieki ortodontycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną
  Title of source document: Protet.Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1993; 43(6)

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Leczenie ortodontyczne dorosłych - możliwości i wskazania
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1990

 • Authors: Adam Masztalerz
  Title: Oddział dolnośląski PTS w latach 1984-1988
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988
Biobibliografie
 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Title of source document: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 14

 • Authors: B. Bruziewicz−Mikłaszewska, Maciej Dobrzyński, Maria Kordas
  Title: Profesor doktor habilitowany medycyny Adam Jakub Masztalerz (1925-2004) - współtwórca wrocławskiej szkoły ortopedii szczękowej i ortodoncj
  Title of source document: Dental and Medical Problems
  Numbering (annual, number, issue, part): 2012; 49(3)

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Jubileusz 70-tej rocznicy urodzin prof. dr Adama Masztalerza
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Profesor doktor habilitowany Adam Masztalerz w 70 rocznicę urodzin
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 48(7)

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych Adam Jakub Masztalerz : pożegnanie
  Title of source document: Dental and Medical Problems
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 42(1)

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
News
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Instytut Stomatologii

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Katedra Ortodoncji
Studia Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Adam Masztalerz. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Wynalazki kol. Abramowicza a krajowy przemysł dentystyczny

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Plastyka górnego więzadełka wargowego [Cz. 1]

Antoni Cieszyński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Polska prasa dentystyczna i pismo związkowe

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Dlaczego?

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

O krwotokach w jamie ustnej i ich tamowaniu

Hans Moral, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Zerwijmy z tradycją

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

See more