REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/25176

Resource type: arkusz zielnikowy

JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Widok

Resource metadata

Title JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3
Persons Authors: Jarosław Proćków
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description 36. Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3. (Polski)
Keywords "Zielniki"@pl, "botanika"@pl, "Rosaceae"@pl
Classification Resource type: arkusz zielnikowy
Scientific discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Destination group: naukowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Numer arkusza zielnikowego w kolekcji: JP00925
Rozmiar arkusza: A3 (297 mm x 420 mm)

Herbarium label (1):
Rodzina: Rosaceae
Rodzaj: Padus
Gatunek: Padus serotina (Ehrh.) Borkh.
Kraj: "Polska"@pl
Lokalizacja szczegółowa: "Wrocław", "Województwo Dolnośląskie"
Siedlisko: on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
Czas zbioru: 2000-10-11
Liczba roślin: 1
Zbierający: Jarosław Proćków
Numer arkusza nadany przez zbierającego: 19/1 Jan
Oznaczający: Jarosław Proćków
Uwagi: Wrocław Janówek, on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sylwia Marczak
Availability date: 15-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja e-Zielniki UPWr

Citation

Copied

Jarosław Proćków. JP00925 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3. [arkusz zielnikowy] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

JP00581 Rubus - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00503 Potentilla tenuiloba Jord. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00582 Rubus - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00843 Potentilla erecta (L.) Raeusch. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00326 Potentilla impolita Wahlenb. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00931 Potentilla tenuiloba Jord. / Potentilla tenuiloba Jord. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, arkusz zielnikowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

See more