Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Ekspresja białka metalotioneina III w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych (2011)

Ekspresja białka Nogo A/B w raku płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka CD31 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Glypican 5 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka E-kadheryny w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Nasieniowód

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka MT1R w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd 4 w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Gruczoł piersiowy - rak przewodowy inwazyjny

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)