Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Bieg Uliczny o Puchar J. M. Rektora Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Wrocław-Pawłowice - folwark - Budynek gospodarczy - model 3D

Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Wręczenie nominacji nowym władzom Politechniki Wrocławskiej 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Chmura punktów przedstawiająca budynek (A4) Biblioteki Głównej UPWr

Agnieszka Tomczyńska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Profesor Kulczyński patronem bulwaru nad Odrą

audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Bieg o Puchar J. M. Rektora Politechniki Wrocławskiej 2015

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Das Bayerische Präcisions-Nivellement

Karl Maximilian von Bauernfeind, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunion (Nr 3) - zobrazowanie RGB

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea na obszarze gminy Zabór Wielki w Nadleśnictwie Miękinia - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)