REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Archiwum AWF Wrocław

Properties

Name Kolekcja e-Archiwum AWF Wrocław
Number of resources 838
Description Kolekcja gromadzi zasoby stanowiące bazę zasobów archiwalnych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, takie jak instruktażowe filmy wideo, materiały badawcze wideo oraz fotografie, materiały z obozów dydaktyczno-sportowych, materiały szkoleniowe, dydaktyczne oraz archiwalne dotyczące różnych dyscyplin sportowych, a także nagrania wideo i zdjęcia z ważnych wydarzeń uczelni.
Creation date 2019-09-02

Resources in collection

Filter
Page of  84 (838 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Tenis Stołowy - zawody, Boll - Kosa (surówka)

Andrzej Nowak, Marek Kwiatek, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - zawody, Gacina - Góra, Mistrzostwa Europy 2011 r. (surówka)

Andrzej Nowak, Marek Kwiatek, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Mistrzostwa Europy, He Zhi Wen - Kosa

Andrzej Nowak, Marek Kwiatek, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Mistrzostwa Europy, Ilias - Wandzi

Andrzej Nowak, Marek Kwiatek, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy, Dortmund 2012 r., Chen Weixing - Góra

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy, Dortmund 2012 r., Cheung Yuk - Suszi

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Dortmund, 2012 r., Jiang Tianyi - Florek

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy, Dortmund 2012 r., Jiang Tianyi - Góra

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Dortmund 2012 r. Mendes - Wandzi

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Dortmund 2012 r. Kolarek - Kosa

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Page of  84 (838 results)
Results on page