Scientific disciplines / Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Filter
Page of  2 (14 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
(AAM): Changes in autonomic nervous system during cerebral desaturation episodes in aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Agnieszka Uryga, Nathalie Nasr, Magdalena Kasprowicz, Jowita Woźniak, Waldemar Goździk, Małgorzata Burzyńska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Dane z badań nad efektywnością przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej Escherichia Coli za pomocą sfunkcjonalizowanej kombinacji dwóch fotouczulaczy

Igor Buzalewicz, Agnieszka Ulatowska-Jarża, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Na Synapsach: kapsułka endoskopowa od BioCam

Paweł Chlastacz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Analysis of cross correlation between BRS and ICP

Agnieszka Uryga, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Assessment of heart rate variability (HRV)

Agnieszka Uryga, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Baroreflex sensitivity versus pressure reactivity index in traumtaic brain injury patients

Agnieszka Uryga, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Average values of barorefelex, intracranial pressure and pressure reactivity index in traumatic brain injury patients

Agnieszka Uryga, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Time series of barorefelex sensitivity (BRS) and intracranial pressure (ICP) in hours in patients with traumatic brain injury (TBI)

Agnieszka Uryga, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Wagi sieci neuronowej do rozpoznawania kształtów pulsacji tętniczopochodnych ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Cyprian Mataczyński, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Wykład "Od fosfonometyloglicyny do antymelaniny" - Zyta Ziora

Zyta Ziora, Andrzej Gier, Marcin Miłek, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Page of  2 (14 results)
Results on page