Authors: U / Agnieszka Ulatowska-Jarża

Filter
Page 1 of 1  (1 result)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Dane z badań nad efektywnością przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej Escherichia Coli za pomocą sfunkcjonalizowanej kombinacji dwóch fotouczulaczy

Igor Buzalewicz, Agnieszka Ulatowska-Jarża, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Page 1 of 1  (1 result)
Results on page