News

08-06-2018

3. LO najlepsze w Grze o AZON

Kampusowa Gra o AZON, czyli konferencja dla licealistów, która odbyła się na Kampusie Politechniki Wrocławskiej już za nami. Wzięło w niej udział ponad 130 licealistów z Wrocławia i Nowej Rudy. Najlepiej z zadaniami poradziła sobie I klasa architektoniczna z 3. LO we Wrocławiu. Gratulujemy.

W konferencji wzięły udział: 3. LO, 5. LO i 8. LO z Wrocławiu oraz Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, a także Liceum Ogólnokształcące z Nowej Rudy.

– Nieważne jest zwycięstwo, ważna jest sama rywalizacja i żebyście się dobrze bawili. Zależy nam również, abyście dowiedzieli się jak najwięcej o Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, bo m.in. dla was go przygotowujemy – mówił witając młodzież dr inż. Jacek Oko, kanclerz Politechniki Wrocławskiej.

W Grze o AZON każda klasa miała do zaliczenia aż osiem zadań, które zostały przygotowane specjalnie dla nich, a które miały przybliżyć licealistom czym będzie AZON. Uczniowie musieli więc uważnie słuchać prelegentów, a następnie rozwiązać zadania opracowane przez Partnerów w projekcie, czyli Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia oraz Lidera – Politechnikę Wrocławską.

Zadania dotyczyły różnych dziedzin nauki. Trzeba było się więc przyłożyć i wykorzystać potencjał całej klasy. I tak np. na stanowisku AWF należało rozwiązać krzyżówkę z EDUballami - piłkami edukacyjnymi. Tutaj potrzebne były nie tylko myślenie, ale i wysiłek fizyczny oraz dobra koordynacja. Uniwersytet Przyrodniczy sprawdzał, czy uczniowie poprawnie odnajdują różnicę między włosem renifera a włosem ludzkim. Natomiast na stanowisku Uniwersytetu Medycznego trzeba było odpowiedzieć, jak powstają preparaty histopatologiczne. 

IBS PAN z kolei zaprezentował pracę doktorską prof. Kacprzyka z 1976 r., w formie oprawionego maszynopisu. To pierwsza w Polsce, i jedna z pierwszych na świecie, całościowa praca poświęcona zastosowaniu zbiorów rozmytych do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. Uczniowie musieli powtórzyć temat pracy (co nie było łatwe) i postawić hipotezę, czego ona dotyczy. Przy okazji mogli zobaczyć, w jaki sposób ponad 40 lat temu oprawiano i opracowywano pełne wzorów maszynopisy.

W Pracowni Digitalizacji, gdzie młodzież obejrzała różne metody digitalizacji obiektów, oceniana była m.in. prawidłowa kalibracja skanera, wykonanie skanowania obiektu ze zbiorów Muzeum Politechniki Wrocławskiej w trybie FAST, czy wykonanie animacji obiektu w FLASH-u. W Tyflolaboratorium natomiast trzeba było odtworzyć stanowisko pracy niewidomego pracownika laboratorium oraz wykonać opis alternatywny grafiki. Jak się okazało, odtworzenie biurka niewidomego informatyka – Marka Tankieluna, szefa Tyflolabu nie było wcale proste. Niemal każda klasa nie rozumiała, że Marek nie korzysta – z oczywistych przyczyn – z przybornik z ołówkami. Uczniowie z lubością ustawiali na jego biurku przybornik.

Niespodzianka czekała na walczące drużyny w Radiu Luz. W profesjonalnym studiu nagrań musieli szybko wymyślić i nagrać krótki spot reklamowy o AZON-ie. W tej konkurencji najlepsze okazało się 8. LO z Wrocławia.


Tutaj możecie ich posłuchać:

http://kangur.wcss.pl/dwnl.php?hash=iWJnzBWP2c2e84acbdd2f1a1eff1cf4f4384cb4af0764d24


– Wszyscy Państwo powinniście dostać nagrodę za wytrwałość i zaangażowanie – mówiła Marzena Kordys, kierownik projektu AZON, wręczając nagrody zwycięzcom. – Jestem zbudowana tym, jaką wspaniałą mamy młodzież. Życzę Państwu, żebyście pozostali tacy przez resztę swojego życia. Uważam, że wszyscy jesteście wygranymi! – podkreślała.

Najlepszym zespołem w całej rywalizacji okazała się I klasa architektoniczna z 3 LO z Wrocławia. Byli naprawdę przygotowani do współzawodnictwa i zdeterminowani. – Przyszliśmy tutaj, żeby wygrać – powiedział przed rozpoczęciem Gry o AZON jeden z uczniów tej klasy. I dotrzymali słowa. Gratulujemy determinacji i konsekwencji.

Pozostałe miejsca zdobyli:

II miejsce – 8. LO Wrocław

III miejsce – 5. LO Wrocław

IV miejsce – Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

V miejsce – LO w Nowej Rudzie.

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to internetowa platforma informacyjna, która gromadzi, przetwarza i bezpłatnie udostępnia zasoby nauki w otwartej formie wszystkim zainteresowanym. Powstaje w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl w Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia ta jest koordynatorem przedsięwzięcia, a jego partnerami są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk z Warszawy.

Zdjęcia:

1 - żywy napis z uczestników: litera A - ZSA Politechniki Wrocławskiej, Z - 5. LO, O - 8. LO, N - 3. LO i uśmiech - LO Nowa Ruda  

Foto: Dawid Narożny

2 - zwycięska klasa, czyli LO nr 3 z Wrocławia odbiera nagrody od przewodniczącej jury Marzeny Kordys, kierownika projektu AZON,

Foto: Ela Lukierska

3. najlepiej śpiewająca ekipa z LO nr 8. - Mateusz Muzioł

Foto: Ania Wilczyńska 

A pod tym linkiem znajdziecie wszystkie zdjęcia z naszej konferencji.

https://photos.google.com/share/AF1QipOJapfFxw5FuZs2_38AwO9Z69MINS6rBshHj67orHdzrVMYzlbE3mfXtKPWQrxGOw?key=aUw2aUV6UU1IRlNxR0dfaGJKNHh5THpBdlNqcHln 

 

 

Video