REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/422

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/422

Resource type: praca dyplomowa

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Widok

Resource metadata

Title Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
Persons Authors: Magdalena Kaczmarczyk
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rozprawa doktorska (Polski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "edukacja"@pl, "Matematyka"@pl
Classification Resource type: praca dyplomowa
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Czas powstania: 2013
Liczba stron: 168
Promotor: Andrzej Rokita
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 04-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Magdalena Kaczmarczyk. Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z orientacją w przestrzeni u uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Magdalena Kaczmarczyk, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a umiejętność utrzymania pisma w liniaturze przez uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marta Mędrek, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych w doskonaleniu asymetrii funkcjonalnej dzieci realizujących edukację wczesnoszkolną

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more