REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/41164

Resource type: article, chapter

Sterowanie wieioagentowe zespołu robotów mobilnych - realizacja wybranych agentów wspoma­gających zadania nawigacyjne

View

Resource metadata

Title Sterowanie wieioagentowe zespołu robotów mobilnych - realizacja wybranych agentów wspoma­gających zadania nawigacyjne
Persons Authors: Andrzej Kasiński, Michał Kowalski, Filip Ponulak, Piotr Skrzypczyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2001 roku na VII Krajowej Konferencji Robotyki.
W referacie przedstawiono architekturę wieloagentowego systemu robotów mobilnych wraz z jej częściową implementacją. Omówiono realizację dwóch klas agentów: agentów percepcyjnych i agentów mobilnych. Zdefiniowano tryby komunikacji w systemie w oparciu o protokół Contract Net Protocol. Architekturę logiczną systemu wieloagentowego odniesiono do przykładowej realizacji zadania samolokalizacji agentów mobilnych. (Polish)
Keywords "systemy wieloagentowe"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "robot"@pl, "sterowanie rozproszone"@pl, "pozycjonowanie"@pl, "roboty mobilne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały VII Krajowej Konferencji Robotyki: tom 2
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2001
From page: 139
To page: 148
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 29-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Andrzej Kasiński, Michał Kowalski, Filip Ponulak, Piotr Skrzypczyński. Sterowanie wieioagentowe zespołu robotów mobilnych - realizacja wybranych agentów wspoma­gających zadania nawigacyjne. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more