REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70175

Resource type: book

Statistische Untersuchungen über die genuine croupöse Pneumonie nach Beobachtungen in der kgl. med. Klinik zu Breslau vom November 1874 bis August 1881

View

Resource metadata

Title Statistische Untersuchungen über die genuine croupöse Pneumonie nach Beobachtungen in der kgl. med. Klinik zu Breslau vom November 1874 bis August 1881
Persons Authors: Emil Oscar Samter
Partner: Wrocław Medical University
Description Dysertacja obroniona w 1881 roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego dotycząca chorych na bakteryjne zapalenie płuc leczonych w latach 1874-1881 w königliche medicinische Klinik zu Breslau. Jej autor Emil Oscar Samter urodził się 23 kwietnia 1858 roku w Poznaniu. Studiował medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent lekarza we Wrocławiu. Następnie pracował w Szpitalu Miejskim w Gdańsku oraz w Lipsku i Monachium. W latach 1887-1890 był asystentem lekarza w Klinice Chirurgii Uniwersyteckiej w Królewcu pod kierunkiem Karla Schönborna i Johanna von Mikulicz-Radeckiego. Od 1898 do 1921 był naczelnym lekarzem oddziału zewnętrznego szpitala miejskiego, a w 1891 uzyskał tytuł profesora. W latach 1921-1926 był wykładowcą uniwersyteckim. Zmarł 12 stycznia 1933 roku w Królewcu. (Polish)
Description in another language: Dissertation defended in 1881 at the Faculty of Medicine of the University of Wrocław concerning patients with bacterial pneumonia treated between 1874 and 1881 at the Royal Medical Clinic in Breslau. Its author, Emil Oscar Samter, was born on April 23, 1858 in Poznań. He studied medicine at the University of Wrocław. After graduation he worked as an assistant physician in Wrocław. Then he worked at the City Hospital in Gdańsk as well as in Leipzig and in Munich. Between 1887 and 1890 he was an assistant physician at the University Surgery Clinic in Królewiec under the supervision of Karl Schönborn and Johann von Mikulicz-Radecki. From 1898 until 1921 he was the chief physician of the external department of the city hospital and in 1891 he was awarded the title of professor. Between 1921 and 1926 he was a university lecturer. He died on January 12, 1933 in Królewiec. (English)
Keywords "Mortality"@en, "Statistics"@en, "Treatment Outcome"@en, "Pneumonia, Bacterial"@en, "Umieralność"@pl, "Statystyka"@pl, "Skuteczność leczenia"@pl, "Zapalenie płuc bakteryjne"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Breslau
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1881
Number of pages: 63
Resource language: German
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 24-05-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Emil Oscar Samter. Statistische Untersuchungen über die genuine croupöse Pneumonie nach Beobachtungen in der kgl. med. Klinik zu Breslau vom November 1874 bis August 1881. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

W sprawie wykazów statystycznych o czynności zakładów okulistycznych w Polsce

Wiktor Reis, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Zimnica we Lwowie. [Cz. 1]

Zenon Grossek, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Die Resultate der Gastroenterostomie beim Ulcus callosum ventriculi

Lucjan Koziolkiewicz, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Bericht über 1000 Kataraktextraktionen

George Chudzinski, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

O rokowaniu u dzieci zakażonych gruźlicą w I roku życia. [Cz. 2]

Stanisław Progulski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more