REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18922

Resource type: dataset, database

Rejestr Towarzystw Naukowych

View

Resource metadata

Title Rejestr Towarzystw Naukowych
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Baza prowadzona przez Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej. Zawiera podstawowe informacje o towarzystwach naukowych, których członkami jest Politechnika Wrocławska, zarówno polskich jak i międzynarodowych.
Pełna wersja bazy jest dostępna w Ośrodku Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej i obejmuje następujące dane: nazwa towarzystwa, strona internetowa towarzystwa, rodzaj: polskie/międzynarodowe, uczestnik-jednostka, rozpoczęcie członkostwa, ostatnia opłacona składka, status, numer rejestracyjny, data rejestracji, uwagi, osoba kontaktowa.
W pełnym dostępnie dostępne są następujące dane (tylko dla statusu: aktualne): nazwa towarzystwa, strona internetowa towarzystwa, rodzaj: polskie/międzynarodowe. (Polish)
Comments: Dostęp ograniczony.
Keywords "związek"@pl, "federacja"@pl, "izba"@pl, "towarzystwo naukowe"@pl, "Politechnika Wrocławska"@pl, "oferta naukowo-badawcza"@pl, "rozwój badań naukowych"@pl, "nauka polska"@pl, "stowarzyszenie naukowo-techniczne"@pl, "stowarzyszenie"@pl, "klaster (ekonomia i zarządzanie)"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Number of data records: 72
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: Od 2009 r.
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marzena Kurdyś
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Badania PWr

Citation

Copied

Rejestr Towarzystw Naukowych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Gala Aktywności Studenckiej 2013

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Obóz Studencki - Rudno

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Baza Centrów Badawczych Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more