REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43791

Resource type: photo

Przechowywanie miodu

Widok

Resource metadata

Title Przechowywanie miodu
Persons Authors: Paweł Migdał
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Po zakończonym miodobraniu, miód należy przygotować do bezpośredniej sprzedaży konsumentowi. W tym celu konfekcjonuje się miód w słoikach. Należy pamiętać, aby chronić miód przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ponieważ wpływa to negatywnie na jego właściwości. (Polish)
Comments: 40. Kolekcja okazów zwierzęcych - pszczoły
Keywords "miód"@pl, "miodobranie"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wroclaw
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Samsung G930F
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Ewa Popiela-Pleban
Availability date: 30-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Migdał. Przechowywanie miodu. [photo] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Larwa trociniarki czerwicy (Cossus cossus L.) żerująca na plastrze pszczelim

Paweł Migdał, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

Zabudowa z wosku pszczelego na kracie odgrodowej

Krzysztof Latarowski, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

Nakrop (niedojrzały miód)

Agnieszka Murawska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

Odsklepiacz widelcowy

Agnieszka Murawska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

Robotnica pszczoły miodnej na wyce ptasiej (Vicia cracca L.)

Paweł Migdał, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

Pszczoła samotnica na kwiecie marchwi zwyczajnej (Dacus carota L.)

Paweł Migdał, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)

See more