REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63613

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Theodor Hellbrügge

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Theodor Hellbrügge
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studiował medycynę w Monastyrze i w Monachium. Na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Był twórcą chronobiologicznej i zarazem etologicznej "Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej" dzieci od 0 do 5 lat, którą przetłumaczono na 30 języków. Na jej bazie rozwinął własną koncepcję "rehabilitacji rozwojowej", tzn. wczesnej diagnostyki, wczesnej multidyscyplinarnej terapii i wczesnej integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych, aby ustrzec je przed trwałym kalectwem, bądź je zminimalizować. Zrealizował ją przez zbudowanie renomowanego Kinderzentrum München, przy udziale założonego przez siebie stowarzyszenia użyteczności publicznej "Aktion Sonnenschein". Na jego wzór powstała w Niemczech i poza jego granicami sieć 200 placówek, w tym także w Polsce (Kraków, Wrocław i Zabrze). Był on również "ojcem" pedagogiki leczniczej, opartej na elementach koncepcji E. Séguina i M. Montessori, a wykładanej na 8 europejskich uniwersytetach i stosowanej w wyżej wymienionej sieci placówek. Jego dorobek naukowy stanowi ponad 1100 wielojęzycznych publikacji w periodykach i podręcznikach, w tym w ponad 60 wydawnictwach książkowych, których był autorem i/lub redaktorem. Był promotorem 64 doktoratów. Przyznany mu wrocławski doktorat honoris causa jest dwunastym z kolei. Liczba innych godności, odznaczeń i wyróżnień, którymi został uhonorowany jest wielokrotnie wyższa. (Polish)
Description in another language: Professor emeritus of the Ludwig Maximilian University of Munich. He was the first director of the Department of Social Pediatrics. He has studied medicine in Monastir and in Munich. He was a pioneer in the field of social pediatrics.The founder of chronobiological and etiological "Munich Functional Developmental Diagnostic" for children from 0 to 5 years old (translated into 30 languages). On its base, he developed the concept of "developmental rehabilitation" with early diagnostics, multidisciplinary therapy and early social integration for children with developmental disorders which can delay or suspend the negative motor development. He organized the work by building Kinderzentrum München with the help of his association of public service "Aktion Sonnenschein". More than 200 similar places, also in Poland (in Kraków, Wrocław and Zabrze) were build. He is also called "the father" of therapeutic pedagogy based on the E. Séguin and M. Montessori concept, lectured on 8 European universities and used in the institutions mentioned before. His academic achievements consisted of more than 1100 multilingual publications in journals, textbooks - he was an author or editor of more than 60 of them. He was a supervisor for 64 dissertations. He was awarded an honorary doctorate in Wrocław as his 12 doctorate in a row. He was also a winner of many more awards and distinctions. (English)
Keywords "Pediatrics"@en, "Pediatria"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Theodor Hellbrügge
Graduation specialty: pediatria, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2002
Expert photo License: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Cocreators: J. Hermann von. Wimpffen
  Title: Pierwsze 365 życia dziecka : rozwój niemowlęcia
  Year of publication: 1991

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: Unser Montessori Modell : Erfahungen mit einem neuen Kindergarten und einer neuen Schule
  Year of publication: 1977

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: The development of circadian rhythms in infants
  Year of publication: 1960

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Cocreators: Thomas Angerpointner
  Title: Die Kinder ausländischer Arbeitnehmer
  Year of publication: 1980

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: Integrierte Erziehung
  Year of publication: 1975

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: Klinische Sozialpädiatrie : Ein Lehrbuch der Entwicklungs-Rehabilitation im Kindesalter
  Year of publication: 1981

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Cocreators: Karl Heinz Brisch
  Title: Bindung und Trauma Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern
  Year of publication: 2019

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: Erlebte und bewegte Kinderheilkunde : wissenschaftliche und praktische Grundlagen zur Gründung des Instituts und des Lehrstuhls für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München
  Year of publication: 2014

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Cocreators: Gerhard Karl Döring
  Title: Das Kind von 0 - 6 Schwangerschaft, Geburt, Pflege und Ernährung ; Entwicklung bis zum Schulalter ; die häufigsten Kinderkrankheiten
  Year of publication: 2003

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Cocreators: Carl Bennholdt-Thomsen
  Title: Leben und Sterben in den Augen des Kindes
  Year of publication: 1979

 • Authors: Theodor Hellbrügge
  Title: Neurokinesiologische Diagnostik : nach der Konzeption von Vojta
  Year of publication: 1980
Biobibliografie
 • Authors: Dino Larese
  Title: Begegnung mit Theodor Hellbrügge
  Year of publication: 1984

 • Authors: Marion Diehl
  Title: Erinnerung an Prof. Dr. Theodor Hellbrügge
  Title of source document: Kinderkrankenschwester
  Numbering (annual, number, issue, part): 2019; 38(9)

 • Authors: J. Pechstein
  Title: Professor Dr. med. Theodor Hellbrügge zum 60. Geburtstag
  Title of source document: Fortschritte der Medizin
  Numbering (annual, number, issue, part): 1979; 97(39)
News Location: Monachium
Unit name: Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium - Katedra Pediatrii Społecznej
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 12-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Theodor Hellbrügge. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more