REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/11692

Resource type: preparat histologiczny - człowiek

Nerka - budowa prawidłowa

Report a problem Links
Widok

Resource metadata

Title Nerka - budowa prawidłowa
Persons Partner: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Description Nerka - budowa prawidłowa (Polski)
Keywords "nerka"@pl, "unaczynienie"@pl, "preparat nastrzyknięty"@pl
Classification Resource type: preparat histologiczny - człowiek
Scientific discipline: dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)
Destination group: naukowcy, nauczyciele, studenci
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Czas powstania: 2017
Metoda przygotowania: nastrzykiwanie naczyń
Powiększenie: 20x
Liczba pikseli na metr: 2571022
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Christopher Kobierzycki
Availability date: 31-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , Kolekcja e-Preparaty UMW

Citation

Copied

Nerka - budowa prawidłowa. [preparat histologiczny - człowiek] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

chłoniak nerki

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Nerka - ciałko nerkowe (podocyty, naczynia włosowate, komórki mezangium)

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nerka - ciałko nerkowe (podocyt, bariera krew-mocz)

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nerka - bariera krew-mocz

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Nerka - bariera krew-mocz 2

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Doświadczenie eksperckie - Ewa Bakońska-Pacoń

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more