REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27986

Resource type: 3D, foto360

Model 3D teodolitu Th2 Freiberg

View

Resource metadata

Title Model 3D teodolitu Th2 Freiberg
Persons Authors: Paweł Filipiak
Cocreators: Jakub Łuczak (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Teodolit Th2 Freiberg.
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD).
Przeznaczenie: Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. (Polish)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "Geodezja"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "teodolit"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Creaform Handy SCAN 300
Software used: VXelements, Geomagic Wrap 2017
Time of object creation: XX wiek
Object material: metal
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 23-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Filipiak. Model 3D teodolitu Th2 Freiberg. [3D, foto360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model 3D niwelatora kodowego Leica Wild NA 3000

Paweł Filipiak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu precyzyjnego WILD T3

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora optycznego PZO Ni 71

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fluoryt (kryształki) - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Fotografia obrotowa taśmy mierniczej 20-metrowej

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Obsydian - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more