REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57342

Resource type: photo

Hôtel Tassel. Owalny westybul (235)

View

Resource metadata

Title Hôtel Tassel. Owalny westybul (235)
Title variant: Hôtel Tassel. The oval vestibule (235)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Na oficjalną część obiektu składały się strefa recepcyjna na poziomie parteru oraz pomieszczenia usytuowane nad wejściem do budynku, do których prowadziła dekoracyjna klatka schodowa. Należały do nich: salonik-palarnia z sześcioczęściowym witrażowym oknem na antresoli, biuro na pierwszym piętrze oraz gabinet na drugim piętrze. Przez dobrze oświetloną jadalnię na parterze prowadziło przejście do ogrodu. Główna jadalnia pełniła jednocześnie funkcję prywatnego salonu Tasselów. W Hôtel Tassel przejście do ozdobnego i rozświetlonego holu głównego prowadziło przez znajdujący się tuż za drzwiami mały przedsionek na planie kwadratu oraz większy na planie ośmiokąta. Posadzka tego ostatniego, wyłożona mozaiką o owalnym rysunku, optycznie zmiękczała formę pomieszczenia. Z tej strefy zapewniono bezpośrednie przejścia do dwóch mniej reprezentacyjnych miejsc: garderoby z toaletą po lewej stronie oraz niewielkiego gabinetu po prawej. Inne przejście do wnętrza domu prowadziło przez usytuowany po lewej stronie westybul, wyłożony biało-czerwoną mozaiką z wijącymi się spiralnie motywami roślinnymi. Pomieszczenie przykryto ukośnym świetlikiem z matowego szkła, ułożonego na przemian białymi i żółtymi pasami. Ciemniejsze, nieco węższe pasy wraz z czarnymi podziałami tworzyły rysunek przypominający kształtem pędy bambusa, będący motywem zdobniczym zaczerpniętym ze sztuki japońskiej. (Polish)
Description in another language: The official part of the building consisted of a reception area on the ground floor and rooms located above the entrance to the building, to which a decorative staircase led. These included: a smoking lounge with a six-part stained glass window on the mezzanine, an office on the first floor and a study on the second floor. A passage to the garden led through the well-lit dining room on the ground floor. The main dining room was also the Tassel's private lounge. At the Hôtel Tassel, the entrance to the ornate and illuminated main hall led through a small, square-shaped vestibule just outside the door, and a larger, octagonal one. The floor of the latter, lined with an oval-shaped mosaic, optically softened the form of the room. From this zone, there are direct passages to two less representative places: a dressing room with a toilet on the left and a small office on the right. Another passage to the interior of the house led through the vestibule on the left, lined with a white and red mosaic with spiral floral motifs. The room was covered with a diagonal frosted glass skylight arranged in alternating white and yellow stripes. Darker, slightly narrower stripes, together with black divisions, created a drawing resembling bamboo shoots, which was a decorative motif taken from Japanese art. (English)
Keywords "hotel"@pl, "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2014
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 235
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 28-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Hôtel Tassel. Owalny westybul (235). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Lwów - Grenada (572)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Sewilla - Plaza de España (991)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more