REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/5809

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/5809

Resource type: other document

GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)

View

Resource metadata

Title GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Proponowany przebieg trasy Szybkiej Kolei Miejskiej wariant 1. Sporządzony został przez zespół inżynierów kolejnictwa we współpracy i w oparciu o dostarczone im plany selekcyjno-wiązkowe. Pozwala to na możliwie najlepsze dostosowanie (przebiegu tras uwarunkowanych w dużej mierze istniejącą strukturą sieciową kolei) do wskazań prognozy ruchu w regionie miejskim. (Polish)
Keywords "symulacja numeryczna"@pl, "Planowanie przestrzenne"@pl, "Górnośląski Okręg Przemysłowy"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "transport i komunikacja"@pl, "szybka kolej miejska"@pl, "plan selekcyjno-wiązkowy"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: ok. 1988 roku
Series name: GOP analiza komunikacyjna
Numbering (part, volume, number, issue): 7
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 15-06-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more