REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/5809

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/5809

Resource type: other document

GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)

View

Resource metadata

Title GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Proponowany przebieg trasy Szybkiej Kolei Miejskiej wariant 1. Sporządzony został przez zespół inżynierów kolejnictwa we współpracy i w oparciu o dostarczone im plany selekcyjno-wiązkowe. Pozwala to na możliwie najlepsze dostosowanie (przebiegu tras uwarunkowanych w dużej mierze istniejącą strukturą sieciową kolei) do wskazań prognozy ruchu w regionie miejskim. (Polish)
Keywords "symulacja numeryczna"@pl, "Planowanie przestrzenne"@pl, "Górnośląski Okręg Przemysłowy"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "transport i komunikacja"@pl, "szybka kolej miejska"@pl, "plan selekcyjno-wiązkowy"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: ok. 1988 roku
Series name: GOP analiza komunikacyjna
Numbering (part, volume, number, issue): 7
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 15-06-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more