REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49952

Resource type: ekspert

dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury

Resource metadata

Title dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Doświadczenie eksperckie w obszarach: architektura, architektura mieszkaniowa, architektura pomocowa, innowacyjne materiały w architekturze, papier w architekturze, tektura, architektura zrównoważona, obiekty tymczasowe, pawilony, architektura społecznie zaangażowana. (Polish)
Keywords "architektura pomocowa"@pl, "architektura zrównoważona"@pl, "architektura mieszkaniowa"@pl, "Tektura"@pl, "architektura papierowa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Person: Jerzy Franciszek Łątka
Specialisation: architektura i urbanistyka
Graduation university: Politechnika Wrocławska (mgr inż. arch) , Uniwersytet Techniczny w Delft (dr)
Graduation field of study: architektura
Graduation specialty: architektura i urbanistyka
MSc/MA thesis title: Architektura wykluczonych. Struktura bezdomności w mieście.
Year of obtaining a master's degree: 2009
PhD dissertation title: Paper in architecture. Research by design engineering and prototyping.
Year of obtaining a doctoral title: 2017
Expert experience:

Od 03.2019 członek Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław; od 10.2018 - członek współzałożyciel i członek grupy badawczo dydaktycznej Form Factory (wraz z dr. Mauricio Morales-Beltramem z Yasar University w Izmirze oraz ir. Peterem Eigenraamem z TU Delft); od 01.2017 - zaproszony do współpracy jako partner, przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej w projekcie badawczym BAMP - Bauen met Papier (budowanie z papieru) na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt;od 2007 - założyciel, prezes (2007 - 2011) i opiekun (2011 – obecnie) Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego, Politechnika Wrocławska. KN HŚM otrzymało w roku 2019 tytuł „Wyróżniającego się Koła Naukowego pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej”; od 2016 - główny organizator Letniej Szkoły Architektury organizowanej we współpracy z Politechniką Wrocławska oraz TU Delft: Living Unit 2016, Work&Chill 2017, Nomadic Design 2018, POP-UP 2019 (www.ssa.pwr.edu.pl); 01.2017 - 11.2017 - członek Komitetu Innowacyjności, w projekcie Innowacje w Architekturze, Architektura Murator (http://architektura.muratorplus.pl/innowacje-w-architekturze/#komitet); 02.2018 - 05.2018 - jeden z Liderów merytorycznych spotkania/ konferencji Młodzi do Łodzi organizowanego przez Architekturę Murator dla architektów przed 40 rokiem życia (http://architektura.muratorplus.pl/inicjatywy/mlodzi-do-lodzi-2018-ogolnopolskie-spotkanie-mlodych-architektow_8480.html); 01.2017 - 04.2018 - nauczyciel akademicki na kursie Technoledge, Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (https://www.youtube.com/watch?v=CKxOrrAlSog&t=17s); 2014/15, 2016/17 - opiekun naukowy (research mentor) dwóch prac magisterskich powstałych na Wydziale Architektury TU Delft: Refugee City autor: Twana Gul, Refugee influx. Using the existing buildings to house asylum seekers, autorka: Naisa Al Kailany; 2012, 2014, 2015 - nauczyciel akademicki na kursie Bucky Lab na Wydziale Architektury TU Delft (www.buckylab.blogspot.com)

Other achievements:

Przebieg kariery naukowej: 03. 2019 - obecnie Post-doc Institute of Structural Mechanics + Design, TU Darmstadt; 03.2018 - obecnie Asystent naukowo – dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 04.2017 - 03.2018 Professional based teacher na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2014 - 12.2017 Doktorant na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2013 - 09.2013 Podyplomowy kurs w Studio Shigeru Bana na Uniwersytecie sztuki i Designu w Kioto w Japonii; 09.2012 - 03.2013 Wizytujący naukowiec na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 10.2011 - 08.2012 Studia na Wydziale Wnętrz i Wzornictwa Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu (przerwane ze względu na wyjazd do Holandii na TU Delft); 11. 2009 - 09.2015 - Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 10.2002 - 10.2009 Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Doświadczenie projektowe: 05. 2015 - obecnie - Właściciel - archi-tektura.eu - platforma projektowo-badawcza architektury papierowej (www.archi-tektura.eu), Wrocław, Polska; Delft, Holandia; 08. 2013 - 12.2013 - Członek zespołu projektowego oraz wykonawczego przedszkola pomocowego w Chinach, Shigeru Ban Architects, Voluntary Archi¬tects Network (www.shigerubanarchitects.com), Tokio, Japonia oraz Yaan, Chiny; 12.2011 - 08.2012 - Asystent architekta Sky Project, Wrocław, Polska; 07.2011 - 09.2011 - Asystent architekta oraz asystent konsula, Zeev Baran Architect, Konsulat Honorowy Generalny RP w Jerozolimie, Izrael; 11.2010 - 05.2011 - Asystent architekta , Brach Pracownia Projektowa, Wrocław, Polska; 07.2008 - 09.2008 - Asystent architekta, Adams and Collingwood Architects, Londyn Wielka Brytania; 07.2007 - 09.2007 - Asystent architekta, ZIP Studio, Bukareszt, Rumunia; 01.2007 - 06.2007 - Asystent architekta, Horn Architekci, Wrocław, Polska; 10.2005 - 03.2006 - Asystent architekta, OKM Architects, Galway, Irlandia

Scientific project participation Project name: Zukunftbau Project, Notunterkünfte aus Papier. Leichte, mobile, einfach zu installierende Wohnräume für Katastrophen und unerwartete demografische Veränderungen.
Function name: członek zespołu
Unit providing grant: Bundeninstitut fur Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR),
Year from: 2019
Year to: 2020
Start year of the project: 2019
End year of the project: 2020
Product type: Invention
Description of the product application: Celem projektu jest przeprowadzenie prac projektowych, badawczych i rozwojowych nad systemem konstrukcyjnym wykonanym z elementów tekturowych. Opracowany system będzie miał zastosowanie praktyczne w postaci systemu konstrukcyjnego do budowania mieszkań pomocowych dla uchodźców przebywających na terenie Niemiec oraz innych krajów europejskich i światowych (Holandia, Grecja, Włochy, Turcja, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki). Efektem projektu będzie realizacja prototypowej jednostki o powierzchni ok. 20 . kw. która zostanie wybudowana na terenie Niemiec w mieście Darmstadt a następnie zostanie poddana testom z zakresu wytrzymałości (pełzanie materiału w okresie rocznym), wodoodporności, termoizolacyjności i izolacyjności akustycznej. Jednostka mieszkalna będzie służyła jako dom pokazowy z możliwością zamieszkania w niej przez przybywających na Uniwersytet Techniczny w Darmstadt gości.
Impact range of the product application: międzynarodowy
Name of entity confirming the application: TU Darmstadt
Discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Financing: Other programs
Taught subjects
 • ProtoLAB

 • projektowanie architektoniczne 3 - projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej

 • projektowanie architektoniczne 2 - projektowanie budynków użyteczności publicznej

 • projektowanie architektoniczne 1 - projektowanie budynków jednorodzinnych
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Instytut Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt
  Description: Współpraca z Instytutem Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (Institute of Structural Mechanics and Design). Współpraca rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy powołany został na TU Darmstadt zespół w ramach projektu BAMP (Bauen mit Papier - budowanie z papieru). Jeden z liderów projektu prof. Ulrich Knaack zaprosił wnioskodawcę jako partnera strategicznego do udziału w projekcie. W ramach współpracy przeprowadzane są wspólne seminaria naukowe, prowadzone projektu badawcze (np. Zukunftbau Project) organizowane warsztaty w czasie których powstają eksperymentalne projekty z wykorzystaniem papieru jako tworzywa architektonicznego a także wymiana akademicka. Na bazie rozpoczętej współpracy Wnioskodawca otrzymał stypendium z programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazd badawczy i prowadzenie zajęć na Uniwersytecie technicznym w Darmstadt.

 • Institution/unit name: Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft
  Description: Współpraca z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft, jednym z trzech najlepszych wydziałów architektury na świecie. Współpraca polega na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznym m.in. w formie warsztatów (Summer School of Architecture 2016, 2017, 2019 we Wrocławiu, warsztaty Technoledge we Wrocławiu, warsztaty Form Factory w Izmirze) czy udziału w konferencjach naukowych (eCAADe 2018, SEMC 2020). Współpraca sformalizowana została zatrudnieniem Wnioskodawcy na Wydziale Architektury TU Delft na stanowisku "professional based teacher" na okres 1 Kwietnia 2017 - 1 lutego 2019.
Scientific stays
 • Discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Centre name: Delft University of Technology
  Centre address: Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2015-04-01
  Visit completion date: 2018-02-28
  Unit type (listed in Academic Ranking): Wydział Architektury
  Country: Holandia

 • Discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Centre name: Darmstadt University of Technology
  Centre address: L5|06 6.Stock Franziska-Braun-Straße 3 64287 Darmstadt
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2019-03-01
  Visit completion date: 2020-02-29
  Unit type (listed in Academic Ranking): Institute of Structural Mechanics + Design
  Country: Niemcy

 • Discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Centre name: Delft University of Technology
  Centre address: Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia
  Visit start date: 2012-09-01
  Visit completion date: 2013-02-28
  Unit type (listed in Academic Ranking): Wydział Architektury
  Country: Holandia

 • Discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Centre name: Kyoto University of Art and Design
  Centre address: Japonia, 〒606-8271 Kyoto, Sakyo Ward
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2013-04-02
  Visit completion date: 2013-07-31
  Additional information: Prowadzone badania naukowe w studio Shigeru Bana
  Country: Japonia
Conferences
 • Name: IASS 2015, Future Visions
  Description: Amsterdam, Niemcy
  Year: 2015

 • Name: INPAP 2015
  Description: Gniew, Polska
  Year: 2015

 • Name: European Paper Week Paper Industry 4.0
  Description: Bruksela, Belgia
  Year: 2015

 • Name: Industry meets science / science meets industry
  Description: Holandia (Niderlandy), Arnhem
  Year: 2016

 • Name: Explore Lab - Design with natural and biodegrable materials
  Description: Delft, Holandia
  Year: 2017

 • Name: Affordable Housing Forum
  Description: Warszawa, Polska
  Year: 2017

 • Name: 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
  Description: Krynica, Polska
  Year: 2017

 • Name: ASS 2017: Interfaces - Architecture. Engineering. Science
  Description: Hamburg, Niemcy
  Year: 2017

 • Name: European Paper Week Sense the Future
  Description: Bruksela, Belgia
  Year: 2017

 • Name: Masterclass Recycling versus Recyclability
  Description: Holandia (Niderlandy), Arhnem
  Year: 2018

 • Name: BAMP! VEANSTALTUNGSPLANUNG
  Description: Niemcy, Trifles
  Year: 2018

 • Name: International Scientific Conference Theory of Habitat: Contemporary Context
  Description: Politechnika Wrocławska
  Year: 2018

 • Name: Innovative Structural Systems in Architecture
  Description: Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław
  Year: 2018

 • Name: Nauka Innowacje Biznes
  Description: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko - Biała
  Year: 2018

 • Name: 21st General Assembly of the International Experts Heritage as a Builder of Peace
  Description: Florence, Italy
  Year: 2019

 • Name: International Conference on Structures and Architecture
  Description: Lisbona, Portugalia
  Year: 2019
Prize or award Name: FutuWro , Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Awarded places and honorary mentions: 1 miejsce w konkursie FutuWro
Scientific associations
 • Name: Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław
  Start year: 2019

 • Name: International Assosiation for Shell and Spatial Structures
  International activity: Yes
  Function name: członek organizacji
  Start year: 2015
  Year of completion: 2017

 • Name: International Association of Structures and Architecture
  International activity: Yes
  Function name: członek organizacji
  Start year: 2019
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jerzy Łątka
Availability date: 13-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Badania PWr, Kolekcja e-Eksperci PWr

Citation

Copied

dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Domy ludowe i ich znaczenie pod względem higjeniczno-społecznym

Wacław Gawłowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)

Architektura współczesna: technologia i środowisko naturalne

Barbara Widera, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Paper and cardboard as sustainable materials

Jerzy Łątka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

TECHNOLEDGE - budowa parametrycznych form przestrznnych podczas warsztatów studenckich PWr i TU Delft

Jerzy Łątka, Serdar Asut, Friso Gouwetor, artistic, architectural work, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Shelter Step - shelter for homeless

Jerzy Łątka, Marcel Bilow, Karolina Dyjach, Karolina Jezusek, Elżbieta Kłeczek, Aleksandra Łukasik, Xiangyu Zheng, artistic, architectural work, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

House of Cards

Jerzy Łątka, artistic, architectural work, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more