REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18876

Resource type: dataset, database

Baza Wynalazków Politechniki Wrocławskiej

View

Resource metadata

Title Baza Wynalazków Politechniki Wrocławskiej
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Baza prowadzona przez Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej. Zawiera informacje o zgłoszeniach patentowych, zgłoszeniach międzynarodowych, znakach towarowych i wzorach użytkowych dokonanych przez Politechnikę Wrocławską. Dane pobierane są bezpośrednio z Bazy Wynalazków Politechniki Wrocławskiej, prowadzonej przez Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej uczelni.
Bazę można przeszukiwać po nazwie wynalazku, nazwie wydziału, numerze zgłoszenia, numerze patentu oraz po nazwisku twórcy. Wpisy zawieraja także linki do podstawowych danych bibliograficznych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. (Polish)
Keywords "wynalazek"@pl, "innowacja"@pl, "Politechnika Wrocławska"@pl, "biznes i nauka"@pl, "rozwój badań naukowych"@pl, "rozwój przedsiębiorstw"@pl, "patent polski"@pl, "Znak towarowy"@pl, "wzór użytkowy i zdobniczy"@pl, "innowacje technologiczne"@pl, "innowacje techniczne"@pl, "innowacje produktowe"@pl, "innowacje materiałowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Database address: http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/baza-wynalazkow-2018
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: Od 1996 r.
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marzena Kurdyś
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Badania PWr

Citation

Copied

Baza Wynalazków Politechniki Wrocławskiej. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Gala Aktywności Studenckiej 2013

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Obóz Studencki - Rudno

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more