REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18925

Resource type: dataset, database

Baza Klastrów

View

Resource metadata

Title Baza Klastrów
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Baza prowadzona przez Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej. Zawiera informacje o klastrach, których Politechnika jest liderem bądź członkiem.
Baza w pełnym dostępie zawiera takie informacje jak: nazwa klastra, partner klastra, lider, dane kontaktowe, wydział, strona internetowa, numer umowy SOU/CRU, osoba do kontaktu ze strony klastra, osoba do kontaktu ze strony Politechniki, uwagi.
W otwartym dostępie prezentuje następujące dane: nazwa klastra, partner klastra, lider, dane teleadresowe, wydział, strona internetowa.
Możliwe wyszukiwanie poprzez: nazwę klastra, lidera, jednostkę, numer umowy, partnera klastra. (Polish)
Keywords "rozwój badań naukowych"@pl, "biznes i nauka"@pl, "Politechnika Wrocławska"@pl, "klaster (ekonomia i zarządzanie)"@pl, "współpraca nauki i biznesu"@pl, "Przedsiębiorczość"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: Od 2014 r.
Resource geographical coverage: "Dolny Śląsk"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marzena Kurdyś
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Badania PWr

Citation

Copied

Baza Klastrów. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Gala Aktywności Studenckiej 2013

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Obóz Studencki - Rudno

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more