REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://azon.e-science.pl/zasoby/390

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/390

Resource type: książka

Bawiąc - uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym.

Report a problem Links
Widok

Resource metadata

Title Bawiąc - uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym.
Persons Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rokita A., Rzepa T. (2002). Bawiąc – uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym, AWF, Wrocław. (Polski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "dzieci i młodzież"@pl, "matematyka"@pl, "język polski"@pl, "szkoła podstawowa"@pl
Classification Resource type: książka
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Wydawnictwo AWF Wrocław
Czas wydania: 2002
Liczba stron: 43
Osoby występujące: (Nobody)
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Sara Wawrzyniak
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu , Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa. Bawiąc - uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym.. [książka] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów

Andrzej Rokita, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Andrzej Rokita, Ireneusz Cichy, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne „Edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań.

Tadeusz Koszczyc, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Magdalena Kaczmarczyk, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Andrzej Rokita, Ireneusz Cichy, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more