REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13844

Resource type: book

Aschen-Analysen von land- und forstwirthschaftlichen Producten, Fabrik-Abfällen und wildwachsenden Pflanzen. 2. Theil, Untersuchungen aus den Jahren 1870 bis 1880

Widok

Resource metadata

Title Aschen-Analysen von land- und forstwirthschaftlichen Producten, Fabrik-Abfällen und wildwachsenden Pflanzen. 2. Theil, Untersuchungen aus den Jahren 1870 bis 1880
Persons Authors: Emil Theodor von Wolff
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Badania nad wykorzystaniem w nawożeniu gleb popiołów powstałych w wyniku spalania produktów rolnych i leśnych, odpadów przemysłowych. Wyniki analiz przeprowadzonych w latach 1870-1880. (Polish)
Comments: 2. Książki wydane w latach 1800-1945
Keywords "Nawożenie"@pl, "nawozy"@pl, "Chemia rolnicza"@pl, "popioły"@pl, "Analiza popiołów"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Berlin
Publisher: Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey
Time of publication: 1880
Number of pages: 178
Resource language: German
Resource temporal coverage: XIX w.
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Teresa Lorkowska
Availability date: 26-05-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Emil Theodor von Wolff. Aschen-Analysen von land- und forstwirthschaftlichen Producten, Fabrik-Abfällen und wildwachsenden Pflanzen. 2. Theil, Untersuchungen aus den Jahren 1870 bis 1880. [book] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Die Stickstoffdüngung der Kulturpflanzen

Paul Wagner, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Hydraulique agricole des submersions fertilisantes comprenant les travaux de colmatage, limonage irrigations d'hiver

Benjamin Nadault de Buffon, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Zu welchem Zweck düngen wir?

Maximilian Maercker, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Vorlesungen über landwirtschaftliche Bakteriologie

Felix Löhnis, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Nowe listy o chemii : zastosowanej do przemysłu, fizyologii i rolnictwa

Justus von Liebig, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Düngungsfragen unter Berücksichtigung neuer Forschungsergebnisse. Heft 3

Paul Wagner, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more