REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/51536

Resource type: kod źródłowy

API AllegroGraph (programistyczne)

Widok

Resource metadata

Title API AllegroGraph (programistyczne)
Persons Authors: Adam Włodarczyk
Partner: Politechnika Wrocławska
Description API programistyczne w języku Python 3 pozwalające na łączenie się z grafową bazą danych AllegroGraph firmy Franz Inc. i wykonywanie zapytań do repozytoriów trójek/czwórek oraz ich modyfikacji. Korzystanie z tej bazy danych wymaga posiadania licencji, za wyjątkiem darmowej edycji. Do uruchomienia wywołań z przykładowego klienta konieczne jest podanie ważnych poświadczeń. Kod został utworzony na potrzeby systemu AZON w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl". (Polski)
Keywords "AZON"@pl, "api"@pl, "grafowa baza danych"@pl
Classification Resource type: kod źródłowy
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: przedsiębiorcy, studenci, naukowcy
Harmful content: No
Characteristics Język programowania: Python
External links
License MIT License (MIT)
Technical information Submitter: Mariusz Uchroński
Availability date: 02-06-2020
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adam Włodarczyk. API AllegroGraph (programistyczne). [kod źródłowy] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: MIT License (MIT), https://opensource.org/licenses/MIT. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

API Limecraft Flow (programistyczne)

Bartosz Karpiński, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Panel I - Agnieszka Kwiecień

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Panel III: Michał Grzmil

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Konferencja AZON - platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych. A-book

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Otwarcie - Marzena Kordys

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Panel II - Marta Sabatowska

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more