REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74022

Resource type: article, chapter

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie (RB-1999-66)

View

Resource metadata

Title Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie (RB-1999-66)
Persons Authors: Stanisław Łukasik, Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Grażyna Petriczek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca przedstawia problem prognozowania wyników wyborów. (Polish)
Keywords "model prognozy"@pl, "wybory parlamentarne"@pl, "forecasting model"@en, "parliamentary elections"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-66
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 9
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Stanisław Łukasik, Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Grażyna Petriczek. Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie (RB-1999-66). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Sterowanie operacjami finansowymi przedsiębiorstwa (PN-1986-18-02)

Stanisław Łukasik, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

See more