News

New materials and research data available in an open manner - AZON 2.0 launched

W ciągu najbliższych dwóch lat platforma zasobynauki.pl wzbogaci się o ponad 20 tys. nowych materiałów, przydatnych studentom, doktorantom i pracownikom nauki. Łącznie będzie to prawie 65 tys. plików. Wszystkie zostaną udostępnione w sposób otwarty.


Politechnika Wrocławska rozpoczęła prace nad projektem „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.


Ponad 22 tys. nowych materiałów


Przez najbliższe dwa lata, do 2022 r., na platformie zasobynauki.pl umieszczonych zostanie ponad 22 tys. nowych materiałów. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, w tym o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe programów komputerowych, czy bazy danych.


– O sukcesie pierwszego projektu AZON świadczy popularność platformy zasobynauki.pl – mówi mgr Marzena Kordys, Kierownik Projektu AZON 2.0 z Politechniki Wrocławskiej. – Przez ostatni rok, zdeponowane zasoby pobrane zostały ponad 3 miliony razy. Liczymy, że planowane w obecnym projekcie unowocześnienie platformy i zwiększenie liczby materiałów jeszcze bardziej przyczyni się do szerszej dostępności wyników prac badawczych.


Już teraz naukowcy, doktoranci i studenci oraz wszyscy zainteresowani mogą korzystać z ponad 40 tys. zdeponowanych na platformie zasobów. Wśród najpopularniejszych znajdują się serie zdjęć z mikroskopu elektronowego, fotografie preparatów histologicznych czy kolekcje zbiorów zielnikowych. W dobie zagrożenia koronawirusem, kiedy utrudniony jest bezpośredni dostęp do materiałów, platformy, takie jak AZON, umożliwiające zdalny dostęp do zasobów, jeszcze bardziej zyskują na ważności.


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na jego realizację Politechnika Wrocławska wraz z Partnerami pozyskała ponad 17 mln zł. Wszystkie zasoby dostępne są w sposób otwarty pod adresem www.zasobynauki.pl.