News

18-10-2017

ZAPRASZAMY na konferencję

Zapraszamy wszystkich chętnych na Konferencję Naukową AZON – platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych” do Centrum Historii Zajezdnia Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.

Spotykamy się 9 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 09:30 – 15:00

Oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu, który znajduje się na tyłach Zajezdni.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja on-line na stronie:

https://konferencja.azon.e-science.pl/

Podczas konferencji chcemy zaprezentować Państwu internetową platformę informacyjną Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON), która powstaje w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zaplanowaliśmy również dyskusję o modelowych warunkach udostępniania zasobów jednostek naukowych z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozmawiać będą m.in. Partnerzy projektu: przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.


Program konferencji

9.30 –10.00

Rejestracja uczestników (kawa i herbata na powitanie),

10.00 –10.30

Otwarcie i wprowadzenie Kierownik Projektu mgr Marzena Kordys

Koordynator Merytoryczny dr inż. Jacek Oko 

GOŚCIE SPECJALNI:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Jerzy Borowiec

Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej Skrzyński 

10.30 –11.15

PANEL I

Politechnika Wrocławska

„Przygotowanie systemu informacyjnego AZON” mgr Agnieszka Kwiecień

„Opracowanie rekomendacji i narzędzi AZON zwiększających dostępność zasobów nauki”

dr inż. Mateusz Tykierko

„Nauka dla wszystkich – czyli AZON” mgr Agata Grzelińska 

11.15 –11.30 Przerwa kawowa

PANEL II

Partnerzy

„Widzę więcej…AZON w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

prof. dr hab. Wojciech B. Cieśliński

„Różnorodne zasoby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” mgr Marta Sabatowska

„AZON Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” mgr inż. Krzysztof  Hebzda

„Bardzo rzadkie i istotne zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN z Warszawy”

mgr Joanna Niesłuchowska 

12.30 –13.15

PANEL III

Tyfloinformatycy i Pracownia Digitalizacji            

„Digitalizacja w 3D” mgr inż. Wojciech Drzewiński

„Pierwszy na świecie zbiór publikacji i artykułów technicznych w języku polskim w formatach dostępnych” mgr inż. Michał Grzmil

„Jak zwiększyć oglądalność materiałów video” inż. Karolina Jankowska 

13.15 –14.30 Obiad

Podsumowanie konferencji (czas na pytania)


Serdecznie zapraszamy