News

27-03-2019

Wybieramy finałową piątkę w konkursie na najciekawszy zasób platformy AZON

Trwa drugi etap konkursu na najciekawszy zasób zdeponowany w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki. Za pomocą zdalnej ankiety wyłonionych zostanie 5 finalistów. O wejście do finału zabiegają:

1. Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010
2. Film promocyjny zmontowany w technologii 360° przedstawiający obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. Fotometr Pulfricha - foto 360
4. JP00775 Selinum carvifolia (L.) L. / Selinum carvifolia (L.) L. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3
5. Ludwik Rydygier – fragment wykładu na XV zjeździe chirurgów polskich: Opis preparatu otrzymanego po zejściu śmiertelnem wskutek krwotoku po uwięźnieniu kości w przełyku
6. Dominanty 2017 – Magdalena Pancerz „Kredki"
7. Ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku
8. Logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall z dnia 17.09.2018
9. Przepływy (NetFlow) z urządzenia firewall z dnia 01.09.2018
10. Praca naukowa: „Zatrzymanie błon płodowych u krów w zależności od przebiegu porodu oraz zastosowania dimeru lizozymu po wyparciu płodu” Ryszard Mordak, Wojciech Zawadzki (Red.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ankietę można wypełniać do 25 kwietnia. Zachęcamy do oddawania głosów: https://bit.ly/2Ukqeyd