News

26-11-2017

Setki zdjęć i filmów z AWF na platformie AZON

Zdjęcia i filmy z życia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz filmy instruktażowe zostaną udostępnione na internetowej platformie informacyjnej AZON. Na uczelni właśnie digitalizowane są te zasoby.

W pracowni przy ul. Witelona 25 dr Andrzej Nowak i Marcin Lewandowski przygotowują niezbędne materiały. Przeglądają bogate archiwalne zbiory, dokumentację zdjęciową, montują filmy z materiałów wideo z obozów sportowo-dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli prowadzonych za granicą, uczelnianych imprez, badań naukowych wykonywanych na studentach. Zbiory są ogromne, a praca iście benedyktyńska.


Dr Nowak pokazuje stary projektor do wyświetlania filmów na szpulach, niczym ze starego kina.
– Wyświetlamy film na ekranie, ustawiamy kamerę cyfrową i ona nam ten film rejestruje. Potem go obrabiamy na komputerze. Oprogramowanie, którym dysponujemy, pozwala nam na udoskonalenie filmu pod względem technicznym, przez co odbiór obrazu jest lepszy. Mamy bardzo dużo materiałów do digitalizacji, wyłuskujemy te najlepsze, które umieścimy na platformie AZON – opowiada.
W pracowni szafy pełne są filmów na szpulach i kasetach VHS.


Każda z tych kaset ma od 60 do 180 minut nagrań. Wszystkie musimy przegrać przez tradycyjny magnetowid, zapisać, czyli zdigitalizować w wersji komputerowej i dopiero potem możemy te filmy przycinać, komponować, itp. Nasza praca polega na tym, że przez magnetowid czytający system VHS i S-VHS, przepisujemy materiał  z taśm na wersję cyfrową – tłumaczy dr Nowak.


Część z filmów jest cięta na mniejsze obrazy. W większości przypadków taśmy zawierają więcej niż jedno wydarzenie. To wszystko trzeba pociąć na tematyczne kawałki i zrobić osobne filmy, wyeksponować rzeczy najbardziej istotne.


– Jeżeli na taśmie mamy zarejestrowaną inaugurację roku, która trwa dwie godziny, my z tego musimy zrobić np. 15 min. filmu, akcentując najważniejsze momenty uroczystości. Przeglądamy zatem cały materiał, opisując poszczególne sceny z zaznaczeniem ich czasu – opowiada.


Praca jest realizowana w dwuosobowym zespole.
– Dysponujemy obecnie dodatkowo pozyskanym z projektu sprzętem, co sprawia, że praca jest efektywniejsza i solidniejsza jakościowo – mówi dr Nowak. Nowy komputer z profesjonalnym oprogramowaniem do montażu filmów jest obsługiwany przez Marcina Lewandowskiego, który montuje filmy, a jego głos jako lektora słychać na zmontowanym materiale. Z kolei żmudnym opisem zdigitalizowanego zasobu oraz jego wyborem zajmuje się dr Nowak.


– Znam te materiały. Jestem ich autorem, od wielu lat pracując na uczelni. W 1996 roku jako prekursorzy w Polsce wprowadziliśmy na naszej uczelni przedmiot pt: Technologie kształcenia. Studenci zaznajamiali się z możliwościami wprowadzania mediów do dydaktyki i sportu. Od tego roku gromadzimy w swoich zbiorach zdjęcia i filmy z zajęć, warsztatów i uroczystości naszej AWF – opowiada autor uczelnianych zdjęć i filmów.
Najstarsze filmy sięgają lat 60. Były realizowane przez poprzedników. 


One już funkcjonują w sieci, część z nich zamieściliśmy na naszym kanale na YouTube – mówi dr Nowak, pokazując film z obozu w Olejnicy, jeden z najstarszych w uczelnianych zasobach. Lewandowski: – Sam film jest oryginalny, my dodaliśmy tylko napisy, by wyglądał jak z niemego kina.


Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=QNHc6jj0IEg&index=3&list=PLariGGKnYyd1Jeqt2P_l6Jd6_DULRIhz2

64 filmy są już gotowe do umieszczenia na platformie. Niektóre mają nawet 30 minut, ale są też krótkie, kilkunastominutowe.

– Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, czyli mamy gotowy tekst, lektora, który jest wcześniej przygotowany, pod ten głos wpinamy poszczególne ujęcia, do tego dołączamy muzykę, aby zrealizować jedną minutę filmu,  potrzebujemy godziny naszej pracy. Czyli, jeżeli film ma mieć 9 minut lub 12, to mniej więcej tyle godzin musimy spędzić przed komputerem – opowiada dr Andrzej Nowak.
Filmy, które będą udostępnione na platformie AZON, oprócz tych związanych z historią uczeni, będą związane z metodyką nauczania i dydaktyką.

– To są filmy instruktażowe, np. jak poprowadzić zajęcia aerobiku w wodzie, jak poprowadzić gimnastykę, która uaktywnia różne partie mięśniowe dla osób starszych, jak działać na rozwój motoryki człowieka itp. Są to relacje z różnych kursów, organizowanych w różnych krajach – Finlandia, Austria, Włochy itd. Tam jako instruktorzy są zapraszani nauczyciele z najwyższej półki. Dlatego te filmy są cennymi przykładami zajęć lekcyjnych – mówi dr Nowak. Oprócz tego na platformie opublikowane zostaną filmy, które przygotowują studenci.

– Opracowują ćwiczenia i je wykonują, my to filmujemy, montujemy, podkładamy muzykę. Studenci w ten sposób uczą się, jak przygotować zajęcia i jak zrobić film instruktażowy – dodaje.


Oprócz filmów dr Andrzej Nowak i Marcin Lewandowski digitalizują dla platformy AZON uczelniane zdjęcia.

– Część fotografii mamy na kliszach. Każdą kliszę trzeba włożyć do skanera, poczekać aż skaner to przygotuje do emisji, potem z tych skanowanych klatek wybieramy właściwą fotografię. Muszę ją przyciąć, wykadrować, poprawić kolory. No i opisać: kto zrobił, gdzie zrobił, kto jest na zdjęciu, dodać słowa kluczowe itd. Opisywanie fotografii zajmuje najwięcej czasu – opowiada Marcin Lewandowski.


– Wybieramy fotografie, które oddają aspekt historyczny uczelni, raczej skupiamy się na historii  AWF – mówi dr Andrzej Nowak. – Do obejrzenia mamy mniej więcej 20 tysięcy zdjęć analogowych i około 50 tysięcy zdjęć cyfrowych. Jest co robić.


Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to internetowa platforma informacyjna, która ma gromadzić, przetwarzać i bezpłatnie udostępniać zasoby nauki w otwartej formie wszystkim zainteresowanym. Powstaje w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl w Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia ta jest koordynatorem przedsięwzięcia, a jego partnerami są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk z Warszawy.