News

08-10-2017

Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego otwarte

Uniwersytet Przyrodniczy, który jest jedną z uczelni tworzących Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON), ma już w pełni wyposażone Centrum Digitalizacji. Pracownia mieści się w budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 24. Dysponuje takimi urządzeniami, jak m.in. skaner 2D do skanowania dużych formatów i delikatnych starodruków czy skaner 3D.  


Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to internetowa platforma informacyjna, która ma gromadzić, przetwarzać i bezpłatnie udostępniać zasoby nauki w otwartej formie wszystkim zainteresowanym. Powstaje w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl w Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia ta jest koordynatorem przedsięwzięcia, a jego partnerami są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk z Warszawy.


– AZON jest projektem, który integruje środowisko naukowe i podnosi jego atrakcyjność w społeczeństwie. Digitalizacja zasobów naukowych nie jest celem samym w sobie. Chodzi o to, by szerzej pokazać, czym się zajmujemy i by efekty naszej pracy były dostępne dla wszystkich zainteresowanych – mówił podczas otwarcia Centrum Digitalizacji prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.


Kierownik pracowni dr inż. Przemysław Tymków zapowiedział, że w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu udostępni blisko 7,5 tys. dokumentów i obiektów podzielonych na 38 kolekcji z 6 dziedzin: nauk biologicznych, chemicznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.


– Wśród zdigitalizowanych materiałów znajdą się m.in. zielniki (1200 arkuszy zielnikowych z Europy i Azji), ale także obiekty przestrzenne, jak budynki, parki czy zrewitalizowana wieś Różyna – wyliczał dr Tymków.


Jednym z ciekawszych obiektów, które można będzie oglądać na platformie AZON, jest Arboretum w Pawłowicach. Można będzie obejrzeć zarówno cały obiekt, jak i poszczególne jego elementy (drzewa, pałac lub rzeźby). Do Atlasu trafią również materiały weterynaryjne, np. karty krów albo zdjęcia mikro- i makroskopowe zmian patologicznych u zwierząt domowych,


– Cyfryzacja dokumentów czy obiektów przestrzennych to tylko część naszej pracy – dodał kierownik Centrum Digitalizacji. – Zeskanowane materiały muszą być odpowiednio opisane, opracowane, otagowane i co bardzo ważne, przystosowane tak, by były dostępne również dla osób niepełnosprawnych, którym specjalne programy będą mogły te treści przeczytać bądź przetłumaczyć na język migowy.