News

AZON 2.0 – new resources prepared by the Wrocław University of Science and Technology - 5G, IoT and photovoltaics

Trwa przygotowywanie zasobów, które w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się na platformie w ramach projektu AZON 2.0. Wśród nich zagadnienia związane z 5G, Internet of Things i fotowoltaiką.


Wśród danych źródłowych planowanych do udostępnienia przez Politechnikę Wrocławską, znajdą się m.in. dane z systemu fotowoltaicznego gromadzone przez Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych przy PWr. – Dane pozyskiwane są z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku Politechniki Wrocławskiej D-1, zlokalizowanego przy skwerze im. Kazimierza ldaszewskiego 13 – tłumaczy mgr inż. Wojciech Drzewiński, Kierownik Zadania, odpowiedzialny za przygotowanie i udostępnienie zasobów Politechniki Wrocławskiej.


Na platformie znajdą się również pliki wejściowe oraz wyjściowe analiz numerycznych, przeprowadzonych w celu opracowania optymalnej struktury kryształu fotonicznego będącego elementem aktywnym spektroskopowego czujnika gazu. Niezwykle interesująco zapowiadają się także rezultaty eksperymentów związanych z pomiarami rzeczywistych systemów radiokomunikacyjnych najnowszych generacji 4G-5G, przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Politechniki Wrocławskiej (w tym w komorze bezechowej i rewerberacyjnej) oraz w warunkach rzeczywistych. – Aktualność tematyki powinna spotkać się z szerokim zainteresowaniem odbiorców zainteresowanych bezpiecznymi systemami teleinformatycznymi, zarówno z kręgów studencko­akademickich jak i przemysłowych – zaznacza Wojciech Drzewiński.


Politechnika Wrocławska planuje również udostępnić szereg danych z zakresu Internet of Things, pozyskanych z mobilnych stacji monitorujących warunki otoczenia, poruszających się po Wrocławiu, m.in.: lokalizacja, temperatura, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenie powietrza, natężenie sygnałów WiFi, GSM, 3G, 4G, co będzie stanowiło ciekawą bazę do dalszych badań.


Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 realizowany jest przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wszystkie zasoby dostępne są w sposób otwarty pod adresem www.zasobynauki.pl.

Gallery