News

29-03-2018

Arboretum i pawłowicki pałac już dostępne cyfrowo

Jeden z piękniejszych zakątków Wrocławia – arboretum i pałac w Pawłowicach – można oglądać i badać bez konieczności wychodzenia z domu. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, do którego należy kompleks, stworzył jego cyfrowy zapis, który można oglądać na platformie internetowej AZON (Atlas Zasobów Otwartej Nauki). To jeden z wielu materiałów udostępnianych przez tę uczelnię w ramach projektu AZON.

Mowa o jednym z ciekawszych miejsc we Wrocławiu, jakim jest arboretum i zabudowania dawnego folwarku w Pawłowicach. Niegdyś był to majątek należący do znanego wrocławskiego wydawcy. Obecnie Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych jest własnością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Najpierw dendrolodzy wytypowali najciekawsze okazy roślin, a następnie pracownicy uczelni zajmujący się digitalizacją, wykonali trójwymiarowe skany wytypowanych drzew i zapisali je w postaci chmury punktów. Zapis ten dokumentuje aktualny stan roślin. Zdjęcia wykonane dronem uwieczniają także rozkład przestrzenny skanowanych drzew, ich gęstość wegetacji i parametry krajobrazowe. W formie skanów 3D zdigitalizowane zostały również elementy małej architektury z parku w Pawłowicach, na przykład glorieta. W formie cyfrowej będą też udostępniane inne materiały jak np. projekty zagospodarowania czy wizualizacje.

Coraz częściej słyszymy lub czytamy o drukowanych domach, w których można zamieszkać albo drukowanych kościach, wykorzystywanych w medycynie. Nikogo już też specjalnie nie dziwi trójwymiarowe skanowanie i możliwość wydrukowania drzewa. Na przykład po to, by je bardzo dokładnie zbadać albo utrwalić model dla kolejnych pokoleń. Podobne przedsięwzięcia prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pracownicy Centrum Digitalizacji tej uczelni: Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska oraz Mateusz Karpina zdigitalizowali już nie tylko pojedyncze drzewa, ale cały malowniczy park łącznie z pałacem i małą architekturą.

Uczelnia ta ma bogate zbiory naukowe, które nie ograniczają się do książek, aparatury laboratoryjnej czy przedmiotów muzealnych. Są wśród nich także rozmaite obiekty przyrodnicze i architektoniczne, w tym wspomniany park w Pawłowicach.

Jako uczelnia przyrodnicza chcemy specjalizować się w inwentaryzacji przestrzennej, to jest szeroko rozumianej digitalizacji zasobów przyrodniczych, a następnie udostępniać je szerszemu gronu w formie cyfrowej – wyjaśnia Przemysław Tymków, kierownik Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego.

– W tym celu wykorzystujemy nowoczesny sprzęt m.in. drony wyposażone w różne sensory takie jak np. aparaty fotograficzne, kamery i skanery.


Naukowcy mają też do dyspozycji naziemne, geodezyjne skanery laserowe, skaner traiangulacyjny, tomograf a także klasyczne aparaty fotograficzne, którymi wykonują m.in. panoramy 360 stopni. Dzięki tym urządzeniom mogą zdigitalizować praktycznie wszystko, co jest w posiadaniu uczelni, a więc nie tylko przedmioty, ale także drzewa i wszelkie inne rośliny, budynki i obiekty małej architektury, a nawet całe wsie.

Pomiary przestrzeni, które wykonujemy, zapisujemy w różnych formach, by następnie gromadzone informacje można było łatwo wykorzystywać na różne sposoby. Stosujemy zapis wektorowy oraz w postaci chmury punktów. Geometria trójwymiarowa pozwala mierzyć i badać relacje przestrzenne – dodaje dr inż. Tymków. Tworzymy też ortofotomapy, a więc zdjęcia metryczne, dzięki którym można dokonywać pomiarów. Mogą one być również wykorzystane w dydaktyce, nauce czy biznesie.

Już wkrótce dendrolodzy zainteresowani okazami z pawłowickiego arboretum będą mieli ułatwiony dostęp do informacji. Wspomniane materiały będą udostępnione na platformie AZON.


Video